ניהול שנת 2021 לפי יעדים- מיוחד לעסקים קטנים

הרבעון האחרון של  השנה הנו התקופה המתאימה להתחיל לתכנן את שנת הפעילות הבאה.  אני ממליצה ומיישמת בעסקים רבים את מכניזם הניהול לפי יעדים. אימוצו מסייע באופן ממשי לשיפור ההישגים של העסק. להלן 7 הצעדים שבאמצעותם תוכלו ליישם תכנון חשוב זה:

צעד מס. 1:

הכינו טבלה ובה טור לכל חודש וכן טורי סה"כ וממוצע. הכניסו לטבלה את נתוני המכירות / הכנסות של כל אחד מחודשי הפעילות בשנת 2020 ורצוי אף את אלו של שנת 2019. בנוסף הקצו שורות לשנת 2021: שורת יעדים לכל חודש, שורת הכנסות/מכירות בפועל, שורה האמורה להציג את אחוזי הגידול בשנת 2021 לעומת שנה קודמת וכן שורה המציגה את היקף העמידה ביעדים. בנוסף הכינו שורות נוספות אשר יתארו (בהמשך) את הפעולות העסקיות השונות המתוכננות לכל אחד מחודשי השנה הקרובה.

צעד מס. 2:

גבשו את מטרות 2021. לאן העסק יכול ורוצה להגיע בהיבט ההכנסות שלו. שאלו עצמכם האם אתם יכולים לגדול ובכמה? האם תסתפקו בשימור הקיים? על המטרות להיות ראליות אך מאתגרות ולהיות מוצגות במונחים כמותיים מדויקים על מנת שניתן יהיה לעקוב אחר מימושם.

צעד מס. 3:

גבשו את תקציב הפעילות לשנת 2021. התקציב אמור להיגזר מרמת המטרה שהצבתם. אם מדובר בתקציב שיווק, מקובל להקצות כ 3-5% מרמת המכירות הצפויה / רצויה.

צעד מס. 4:

גבשו רשימת מהלכים שיווקיים וארגוניים אותם בכוונתכם להוציא לפועל בשנה הבאה. על הרשימה להיות כמה שיותר קונקרטית ומדויקת לדוגמא: שיפור אתר תוך דגש על שיפור הכתיבה השיווקית וחווית הגולשים, הגדלת הפעילות ברשתות החברתיות, שיפור הדף העסקי בפייסבוק, התחלת פעילות באינסטגרם, הפעלת קמפיין לגיוס לייקים ולקידום פוסטים, שיפור מיומנויות המכירה תוך דגש על שיפור תקשורת כתובה, קמפיין בגוגל אדוורדס, התמקדות בשימור לקוחות וייזום פגישות עם לקוחות פעילים כדי לבדוק האם וכיצד ניתן להרחיב פעילות, אירוע ללקוחות הפעילים, שיפור אטרקטיביות המבצעים והגדלה של 30% בשיעור הניצול שלהם, הרחבת הפצה באזור הצפון וכדומה. ודאו שביצוען מתאפשר במסגרת התקציב שגיבשתם.

צעד מס. 5: 

עתה שבצו את המהלכים והפעילויות השונות על פני חודשי השנה. יש לפרוס את המהלכים בצורה מושכלת על פני חודשי השנה, תוך התחשבות בעונתיות. בחודשים בהם יש האטה עונתית לא נכון להשקיע מאמצים משמעותיים. אל תנסו למכור גלידות בחורף. 

צעד מס. 6: 

את יעד ההכנסות השנתי תרגמו ליעדים חודשיים הנגזרים ישירות מהיקף ואופי הפעילויות המתוכננות. קחו בחשבון שיש פעילויות המניבות תוצאות מידיות ופעילויות אחרות שמתורגמות לגידול בהכנסות לאחר זמן. 

צעד מס. 7:

עם תחילת השנה ויישום המהלכים, בצעו מעקב אחר מימוש היעדים. בדקו מה עובד ומה לא והחילו שינויים במידת הצורך. דאגו לנהל את היעדים שלכם לפחות אחת לחודש, בסופו של החודש.
כשלנגד עיניכם יעדים אותם על העסק להשיג ותוכניות פעולה קונקרטיות, הנבחנות תוך כדי תנועה, טובים הסיכויים שבשנה הבאה שורת ההכנסות תגדל.

 

בחזרה לדף הקודם
ניהול שנת 2021  לפי יעדים- מיוחד לעסקים קטנים